Şeker Mahallesi İsmail Beliğ Sk. Yüksek Apt. No:1/B Selçuklu / KONYA
0 332 322 90 87
tr

Yedekleme Sistemleri

28.04.2021
482
Yedekleme Sistemleri

VERİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde veri, kurumların en önemli ve vazgeçilmez kaynaklarından biridir. Yapılan yatırımların büyük bir kısmı veri saklama, kullanma ve yönetme amacıyla yapılmaktadır. Metin verilerinin yanında, ses ve görüntü gibi daha fazla saklama kapasitesi gerektiren verilerin de yaygınlaşma nedeni ile disk kapasiteleri GB (gigabyte) seviyelerinden TB (terabyte) seviyelerine çıkmıştır. Bu denli yoğun verilerin sağlıklı ve problemsiz bir şekilde korunabilmesi için daha esnek, akıllı ve kolay yönetilen veri depolama çözümleri gerekiyor. Bu yaklaşımın sunduğu yararlar ise şu şekilde sıralanabilir;

 •          Disk alanını yönetmek ve paylaştırmak için gerekli sürenin kısaltılması
 •          Kritik uygulamaların, sürekli donanım arızası endişesi taşımadan çalıştırılması
 •           Veri yedeklemesinin iş saatlerine sarkması durumunda sistem performansında yavaşlama olmaması
 •           Verilerin geri yüklenmesi gerektiğinde, hedeflenen zaman aralığı içinde bitirilebilmesi

Veri Depolama Türleri

Artan ihtiyaçlara paralel olarak veri saklama teknolojileri de gelişmiş, DAS (direct attached storage), NAS (network attached storage) ve SAN (storage are network) sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.


 • Directed Attached Storage (DAS)

  Verinin saklanacağı cihazın, depolama yapacak olan cihaza doğrudan bağlantısı ile meydana gelen çözümdür. DAS’ın bağlı olduğu cihaz, depolama birimini kendi yerel (lokal) diski olarak kabul eder ve buna göre işlem yapar.

 • Network Attach Storage (NAS)

  Ağ üzerindeki cihazlar tarafından erişilebilen, gönderilen veriyi depolayan ve bu veriye erişimi sağlayan, içerisinde gömülü bir işletim sistemi bulunan ve klasik sunucu sistemlerindeki client/server ilişkisini esas alan bir sistemdir. Gereksinimlere göre, NAS cihazlarının kapasitesi ek diskler ile genişletilebilir. Dosya sunucusu (file server) yerine NAS cihazlarının kullanılmasının nedeni güvenliktir. Dosya sunucularında olduğu gibi, NAS cihazlarında işletim sisteminin istemci tarafı olmadığı için gelen saldırılara karşı daha güvenlidir.
 • Storage Area Network (SAN)
  Paylaşılmış depolama birimlerinin bulunduğu yüksek hızlı ağdır. LAN veya WAN üzerindeki bütün depolama cihazları, SAN teknolojisi ile bütün ağ tarafından kullanılabilir durumda olur. Daha fazla depolama cihazı ağa eklenerek, ağdaki depolama yapacak birimlerin hizmetine sunulabilir.


VERİ YEDEKLEME ÇÖZÜMLERİ


Depolanan verilerin, herhangi bir nedenle zarar görmesi, kurumların çalışma süreçlerinde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Yaşanabilecek bir felaket durumu sonrasında, depolanan verilerin geri yüklenememesi, kurumun ticari faaliyetlerine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Kurumlar için her geçen gün önemi artan ve hayati bir öneme sahip olan verilerin, yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumlarda çalışma süreçlerine bağlı olarak, yedekleme sistemleri kurulmalı ve yedekleme işlemleri günlük olarak takip edilmelidir.

Yedekleme sistemlerinin kurulumu; yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı ve maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır. Bu sistemlerin, birden fazla sunucunun eş zamanlı yedekleme işlemini yapabilmesi, işletim sistemlerinin kayıt dosyalarını tam ve eş zamanlı olarak yedekleyebilmesi ve işletim sistemleri üzerinde çalışan veritabanı uygulamalarının (SQL, Exchange, Oracle vs) yedeklerini sistem kapatılmadan alabilmesi gerekmektedir.

Yedekleme sistemlerinde, sunucu (server) ve depolama birimleri üzerindeki verilerin; tam (full), artırımlı (incremental) ve farklı (differential) biçimlerde, manüel ya da belirlenen aralıklarda otomatik olarak alınabilmesi ve bu yedeklerin, tam ya da kısmi kurtarma işlemlerinde, veri kaybına uğramadan elde edilebilmesi mümkündür. Bu işlemlerin hem yerel hem de geniş alan ağı üzerinde yapılabilmesi ve oluşan sorunların sistem yöneticisine e-posta, sms gibi yollarla iletilebilmesi de son derece önemlidir.

Veri yedekleme işlemlerinin, mühendislik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, kurumun çalışma süreçlerine paralel bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Yedekleme politikasının yerine getirilebilmesi için ise, detaylı bir analiz çalışması yapılmalı ve politikanın problemsiz bir şekilde sürdürülebilmesi için yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planın işletilmesi ve zaman içerisinde ihtiyaçlara göre güncellenmesi, veri kaybı durumunda kurumun karşılaşacağı zararı en aza indirebilmektedir.

Veri Kaybına Neden Olabilecek Sorunlar

 •           Donanımsal Kaynaklı Sorunlar
              Sabit diskin bozulması, yanması veya zarar görmesi, donanımsal kaynaklı sorunlardır. Eğer diğer donanımların zarar             görmesi, sabit diski etkileyecek bir boyutta ise, bu durum da donanımsal kaynak sorun olarak değerlendirilebilir.
 •           Yazılımsal Kaynaklı Sorunlar
              İşletim sisteminin çökmesi, yazılımların hatalı kullanılması, virüs veya zararlı yazılımların sisteme zarar vermesi gibi             durumlar yazılımsal kaynaklı sorunlardır.
 •           Dış Kaynaklı Sorunlar
              Elektrik kesilmesi, voltaj düşüklüğü veya yüksekliği gibi durumların, işletim sistemi ve donanımlara zarar vermesi, internet             üzerinden gelebilecek saldırılar ve saldırganların bilgilere ulaşılması, bilgisiz kullanıcıların bilgisayar ve sisteme zarar             vermesi, dış kaynaklı sorunlardır.

Yedekleme ve Geri Yükleme Alanında Sunduğumuz Çözümler

 •          Yerel ve geniş ağ üzerinden merkezi yedekleme
 •          SAN/NAS mimarileri üzerinde yedekleme
 •          Sunucu bağımsız yedekleme (Server-Free Backup)
 •          Uygulamaların eş zamanlı olarak yedeklenmesi (Online Backup)
 •           Değişken bazlı ve sentetik yedekleme
 •          Teyp ve disk bazlı yedekleme
 •           Disk kütüphaneleri
 •          Kademeli yedekleme (Disk Staging)
 •          Anlık geri yükleme (Instant Recovery from Snapshots)
 •          Sistem Kurtarımı
 •          Masaüstü ve mobil cihazların yedeklenmesi ve senkronizasyonu
ETİKETLER: , ,
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: